Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.1
ze dne 24.10.2011

k dodatku Organizačního řádu č. 3

Rada MČ

I. SCHVALUJE
předložený Dodatek č. 3 - Organizačního řádu, s účinností od 26. 10. 2011.
   
II. UKLÁDÁ
KTA zabezpečit příslušné úkony

Tisk Export článku do PDF