Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 73.26
ze dne 30.09.2009

k dodatku organizačního řádu č. 10

Rada MČ

I. SCHVALUJE
předložený návrh změny organizačního řádu č. 10 s účinností od 1. 10. 2009

II. UKLÁDÁ
tajemníkovi ÚMČ přijmout příslušná opatření

Tisk Export článku do PDF