Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 2.9
ze dne 29.11.2010

k dodatku č. 3 - Stavební úpravy obj. Žufanova 1112 - 1114, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
dodatek víceprací  č. 3 akce „Stavební úpravy obj. Žufanova 1112 - 1114, Praha 6 - Řepy“
 
II. SOUHLASÍ
s přijetím dodatku č. 3 firmy Stavební řemesla – Zeman, s. r. o., U vojenské nemocníce 1200, 169 02 Praha 6 – Střešovice, IČ: 649 46 134, s termínem dokončení 10. 12. 2010

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis dodatku č. 3 smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF