Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.17
ze dne 13.06.2011

k Dodatku č. 2 – Zpevněná plocha u Sokolovny

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí dodatku č. 2 víceprací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle § 12 odst. 3 a § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů „Zpevněná plocha ze zámkové dlažby u Sokolovny“

II. SOUHLASÍ
s přijetím dodatku víceprací  firmy PENTAS s. r. o., Žalanského 36, 16300 Praha 6, IČ: 48038946
Nabídková cena dodatku č. 2 bez DPH 9 028, - Kč, s DPH celkem 10 833,60 Kč

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis dodatku č. 2 smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF