Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 9.6
ze dne 14.02.2011

k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Zpracování podkladů pro získání dotací z programu Zelená úsporám pro Makovského 1140 - 1145, 1222 – 1227“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování podkladů pro získání dotací z programu Zelená úsporám pro Makovského 1140 - 1145, 1222 - 1227

II. SOUHLASÍ
s přijetím dodatku č. 2 změna termínu ukončení celé akce 31. 5. 2011 firmy ARCADIS projekt management, s. r. o., Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4, IČ: 64576582
 
III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis dodatku č. 2 smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF