Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.8
ze dne 11.05.2011

k dodatku č. 1 - Zpevněná plocha ze zámkové dlažby u Sokolovny

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí Dodatku č. 1 víceprací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle § 12 odst. 3 a § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů „Zpevněná plocha ze zámkové dlažby u Sokolovny“

II. SOUHLASÍ
s přijetím dodatku víceprací  firmy PENTAS s. r. o., Žalanského 36, 163 00 Praha 6, IČ:48038946                  
Nabídková cena Dodatku č. 1 bez DPH 43.450, - Kč, s DPH celkem 52.140, - Kč

III. SOUHLASÍ
s financováním z fondu obnovy úpravou rozpočtu

IV. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis dodatkuč.1 smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF