Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.38
ze dne 24.10.2011

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SM2011/0144 „Zateplení ZŠ J. Wericha Španielova 1111, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh dodatku č. 1 méně prácí a více prácí zadaných dle §23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „Zateplení ZŠ J. Wericha Španielova 1111, Praha 6 – Řepy“

II. SOUHLASÍ
s přijetím dodatku č. 1víceprací a méně prací zhotovitele Sdružení C. W. R. Czech s. r. o., SK - EKO systém s. r. o., vedoucí účastník sdružení C. W. R. Czech s. r. o, Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3, IČ: 283 85 349, méně a víceprací dle přílohy a odůvodnění. Celková cena díla ze smlouvy o dílo se nemění, termín dokončení víceprací do 15. 11. 2011

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF