Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.54
ze dne 13.06.2011

k Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17. 1. 2007 na pronájem nebytových prostor Sokolovny, ul. Na Chobotě čp. 125, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2010/0792 ze dne 17. 1. 2007 na pronájem nebytových prostor a částí pozemku parc. č. 49, k. ú. Řepy, objektu Sokolovna, ul. Na Chobotě čp. 125, Praha 6 – Řepy, panu Antonínu Gründlovi.

II. SCHVALUJE
znění a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17. 1. 2007 na pronájem nebytových prostor a částí pozemku parc. č. 49, k. ú. Řepy, objektu Sokolovna, ul. Na Chobotě č. p. 125, Praha 6 – Řepy panu Antonínu Gründlovi na dobu 10 let. Stavba čp. 125 na pozemku p. č. 48 a pozemek p. č. 49 jsou svěřeny do správy MČ Praha 17.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět nájemce s usnesením RMČ.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17. 1. 2007, případně dalších dodatků.

Tisk Export článku do PDF