Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.6
ze dne 03.08.2011

k dani z nemovitostí – stanovení místního koeficientu dle §12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s návrhem Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí na území hl. m. Prahy, a to s účinností od 1. 1. 2012
    
II. SCHVALUJE
variantu A - výše místního koeficientu 2
     
III. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru písemně informovat odbor daní, poplatků a cen MHMP ve znění bodu I. a II.

Tisk Export článku do PDF