Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.14
ze dne 25.05.2011

k bytovým náhradám pro nájemce domu Čistovická 252, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh vedení ÚMČ vstoupit v jednání se všemi nájemci bytů v domě Čistovická čp. 252, Praha 6 - Řepy ve věci nabídky náhradního bytu za stávající byty, které musí být uvolněny z důvodu plánované rekonstrukce domu

II. SCHVALUJE
-    vstoupit v jednání se všemi nájemci (v 6 bytech) v domě Čistovická  čp. 251 ve věci nabídky adekvátního náhradního bytu v městské části Praha 17, kdy nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek stávající nájemní smlouvy
-    Zajistit na náklady Městské části vyhotovení posudků, které stanoví výši nutné finanční náhrady na povolené stavební úpravy ze strany majitele – městské části Praha 17
-    úhradu nákladů za stěhování po předložení dokladu o stěhování ze strany nájemců s max. limitem 8 tis. Kč

Dlužné pohledávky na výše uvedených bytech budou vymáhány po posledních nájemcích nebo uživatelích bytů.

III. ZMOCŇUJE
vedoucího OSOM k vystavení objednávky případných posudků.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM zajistit nabídku náhradního bytu nájemcům Čistovické čp. 252

Tisk Export článku do PDF