Stanovení počtu členů rady MČ Praha 17 pro volební období 2018 - 2022

Městská část Praha 17

1. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000051/2018

Stanovení počtu členů rady MČ Praha 17 pro volební období 2018 - 2022

Zastupitelstvo městské části

1. stanoví

7 členů rady MČ Praha 17 pro volební období let 2018 - 2022.

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )