Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro rok 2020

Městská část Praha 17

10. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000045/2019

Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro rok 2020

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020 a vyhlašuje dotační řízení v prosinci 2019 s termínem příjímání žádostí o dotace od 3. 2. 2020 a ukončení příjmu žádostí do 6. 3. 2020 včetně.

2. schvaluje

termín vyhlášení dotačního řízení pro rok 2020 a upravené Zásady pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020.

3. ukládá

PhDr. Jitce Synkové, starostce městské části, zveřejnit termín vyhlášení dotačního řízení a upravené Zásady pro poskytování dotací pro rok 2020.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
4. ukládá

ekonomickému odboru zpracované žádosti s návrhem o přidělení finančních dotací jednotlivým žadatelům předložit na zasedání Zastupitelstva MČ v dubnu nebo květnu 2020.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: 2 nehlasovali)