Změny rozpočtu k 30. 11. 2019

Městská část Praha 17

10. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000041/2019

Změny rozpočtu k 30. 11. 2019

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 91 - 101

2. schvaluje

úpravu limitů prostředků na platy a na ostatní platby za provedené práce u příspěvkové organiazce Centrum sociálně zdravotních služeb.

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 4, Zdržel se: 1, Poznámka: )