Změny rozpočtu k 31. 10. 2019

Městská část Praha 17

10. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000040/2019

Změny rozpočtu k 31. 10. 2019

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 81 - 90

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )