Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6

Městská část Praha 17

10. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000039/2019

Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

návrh na zvolení paní JUDr. Věry Havlíčkové, bytem Španielova 1273, Praha 6-Řepy, 163 00, soudkyní přísedící,

2. volí

 paní JUDr. Věru Havlíčkovou soudkyní přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6,

3. ukládá

kanceláři starostky postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: 1 nehlasoval)