Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně

Městská část Praha 17

9. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000037/2019

Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně

Zastupitelstvo městské části

1. odmítá

záměr výstavby "Pietního parku pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně". Přestože investor v přepracované dokumentaci upustil od realizace zahradní restaurace, infocentra a rozptylové loučky, nadále zůstává v bezprostřední blízkosti obytné zástavby a klidové lokality Na Prameništi, nacházející se v ochranném pásmu hygienické ochrany II. stupně jímacích objektů vodovodu Zličín pro úpravu pitné vody. Vzhledem k převažujícímu západnímu proudění může být dotčena i zástavba na území MČ Praha 17.

Výstavba "Pietního parku" není ve veřejném zájmu a podle vedení Městské části Praha 17 by měla negativní vliv na životní prostředí, ochranu ovzduší a veřejné zdraví.

2. nesouhlasí

a nadále odmítá výstavbu "Pietního parku pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně" v plném rozsahu,

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )