Smlouva o smlouvě budoucí nájemní mezi městskou částí Praha 17 a společností Zdravá Sedmnáctka s.r.o.

Městská část Praha 17

8. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000028/2019

Smlouva o smlouvě budoucí nájemní mezi městskou částí Praha 17 a společností Zdravá Sedmnáctka s.r.o.

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní mezi městskou částí Praha 17 jakožto zakladatelem a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o. jakožto budoucím provozovatelem Sportovního centra Řepy,

2. schvaluje

Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní mezi městskou částí Praha 17 jakožto zakladatelem a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o. jakožto budoucím provozovatelem Sportovního centra Řepy,

3. zplnomocňuje

starostku městské části Praha 17 k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní mezi městskou částí Praha 17 jakožto zakladatelem a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o. jakožto budoucím provozovatelem Sportovního centra Řepy.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky Termín: 30.08.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 14, Proti: 1, Zdržel se: 4, Poznámka: )