Změny rozpočtu k 30. 6. 2019

Městská část Praha 17

7. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000021/2019

Změny rozpočtu k 30. 6. 2019

Zastupitelstvo městské části

1. schvaluje

rozpočtové opatření č. 42

2. bere na vědomí

rozpočtové opatření č. 41

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: 1 nehlasoval)