Změny rozpočtu k 30. 4. 2019 - DODATEK

Městská část Praha 17

7. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000019/2019

Změny rozpočtu k 30. 4. 2019 - DODATEK

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 23 - 26

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: 3 nehlasovali)