Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2019 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17

Městská část Praha 17

7. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000017/2019

Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2019 příspěvkovým organizacím zřizovaným

MČ Praha 17

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

důvodovou zprávu k návrhu rozdělení příspěvku s účelovým určením v roce 2019 příspěvkovým organizacím MČ Praha 17

2. schvaluje

rozdělení příspěvku s účelovým určením v roce 2019 příspěvkovým organizacím MČ Praha 17 dle tabulky č. 1.

Zodpovídá:  Odbor školství a kultury
  zajistí předání podkladů ředitelům příspěvkových organizací
Zodpovídá:  Odbor sociálních věcí
  zajistí předání podkladů řediteli CSZS
Zodpovídá:  Ekonomický odbor
  na vědomí

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: 1 nehlasoval)