Žádost TJ SOKOLa ŘEPY, z. s. o dofinancování připravované rekonstrukce volejbalových kurtů

Městská část Praha 17

12. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000006/2020

Žádost TJ SOKOLa ŘEPY, z. s. o dofinancování připravované rekonstrukce volejbalových kurtů

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

žádost TJ SOKOLa ŘEPY z. s. o poskytnutí individuální dotace na dofinancování připravované rekonstrukce volejbalových kurtů v ulici Na Chobotě

2. neschvaluje

poskytnutí individuální dotace TJ SOKOL ŘEPY z. s. na dofinancování připravované rekonstrukce volejbalových kurtů v ulici Na Chobotě ve výši 1 722 452,69 Kč

3. ukládá

postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: )