Návrh střednědobého výhledu na roky 2020 až 2024

Městská část Praha 17

4. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000004/2019

Návrh střednědobého výhledu na roky 2020 až 2024

Zastupitelstvo městské části

1. schvaluje

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2024

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: )