Termíny jednání RMČ a zasedání ZMČ Praha 17 ve II. pololetí 2019

Městská část Praha 17

18. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000255/2019

Termíny jednání RMČ a zasedání ZMČ Praha 17 ve II. pololetí 2019

Rada městské části

1. projednala

navržené termíny jednání RMČ a zasedání ZMČ ve II. pololetí 2019,

2. souhlasí

s níže uvedenými termíny jednání RMČ a zasedání ZMČ ve II. pololetí 2019.

RMČ:

10. 07. 2019 (ST), 24. 07. 2019 (ST), 14. 08. 2019 (ST), 28. 08. 2019 (ST), 09. 09. 2019 (PO),
25. 09. 2019 (ST), 09. 10. 2019 (ST), 23. 10. 2019 (ST), 13. 11. 2019 (ST), 27. 11. 2019 (ST),
09. 12. 2019 (PO)

ZMČ:

18. 09. 2019 (ST), 18. 12. 2019 (ST)

3. ukládá

KS postupovat ve smyslu usnesení a informovat příslušné odbory.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )