Žádost o udělení souhlasu s umístěním SEK

Městská část Praha 17

18. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000254/2019

Žádost o udělení souhlasu s umístěním SEK

Rada městské části

1. se seznámila

s žádostí společnosti UPC Česká republika, s.r.o. se sídlem Praha 4 – Nusle, Závišova 5, PSČ 140 00, o souhlas s umístěním optické sítě v objektu Sportovní cetrum Řepy na parcele číslo: 1327/13, katastrální území Řepy

2. souhlasí

s umístěním SEK UPC Česká republika, s.r.o. se sídlem Praha 4 – Nusle, Závišova 5, PSČ 140 00, v objektu Sportovní cetrum Řepy na parcele číslo: 1327/13, katastrální území Řepy

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku Termín: 28.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )