Programové prohlášení Rady MČ Praha 17 pro volební období 2018 - 2022

Městská část Praha 17

18. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000253/2019

Programové prohlášení Rady MČ Praha 17 pro volební období 2018 - 2022

Rada městské části

1. projednala

obsah Programového prohlášení RMČ Praha 17 pro volební období 2018 - 2022.

2. schvaluje

Programové prohlášení Rady MČ Praha 17 pro volební období 2018 - 2022.

3. ukládá

KS postupovat ve smyslu usnesení:

zveřejnit Programové prohlášení Rady MČ Praha 17 pro volební období 2018 - 2022:

a) na úřední desce,

b) v magazínu Řepská 17,

c) na webových stránkách MČ.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Bc. Michaela Linhartová, Redaktorka časopisu a styku s medii
Zodpovídá:  Ivana Havlíčková, Vedoucí odboru hospodářské správy

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )