Volný byt č. 25, 2+k.k., 5. podlaží, Bazovského č.p. 1118, Praha 6 - Řepy k pronájmu

Městská část Praha 17

18. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000248/2019

Volný byt č. 25, 2+k.k., 5. podlaží, Bazovského č.p. 1118, Praha 6 - Řepy k pronájmu

Rada městské části

1. se seznámila

s uvolněním níže uvedeného bytu:

Bazovského  č. p. 1118, byt č. 25, ve 4. patře, tj.  5. podlaží o vel. 2+k.k. s přísl. V bytě bude provedena rekonstrukce. Byt není určen k odprodeji.

2. schvaluje

na základě doporučení Majetkové a bytové komise ze dne  5. 6. 2019 pronájem bytu č. 25 o vel. 2+k.k. ve 4. patře, tj. 5. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici, Praha 6 - Řepy - jako služebního bytu XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X X X XXXXXXX Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy a bude zaměstnancem ÚMČ Praha 17. Nájemné je stanoveno ve výši 130,-Kč/m2/měsíc, bez služeb.

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )