Volný byt č. 14, 2+k.k., ve 3. podlaží, Bazovského čp. 1119, Praha 6 - Řepy k pronájmu

Městská část Praha 17

18. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000246/2019

Volný byt č. 14, 2+k.k., ve 3. podlaží, Bazovského čp. 1119, Praha 6 - Řepy k pronájmu

Rada městské části

1. se seznámila

s uvolněním níže uvedeného bytu:

byt č. 14 o vel. 2+k.k. s přísl. ve 2.patře, tj.3  podlaží domu čp. 1119, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy. V bytě bude provedena rekonstrukce, byt není určen k odprodeji,

2. schvaluje

vyhlášení I. kola výběrového řízení na byt č. 14 o vel. 2+k.k. s přísl. ve 2.patře, tj. 3. podlaží domu čp. 1119, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy za smluvní nájemné v min. požadované výši 130,- Kč/m2/měsíc/bez služeb,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )