Novostavba RD na parc. č. 510 a 511, k.ú. Řepy, ul. Třanovského, Praha - Řepy

Městská část Praha 17

18. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000245/2019

Novostavba RD na parc. č. 510 a 511, k.ú. Řepy, ul. Třanovského, Praha - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s předloženou PD na novostavbu RD na parc.č.510 a 511, k.ú. Řepy, v ul. Třanovského, Praha - Řepy

2. souhlasí

z hlediska územního rozvoje se stavebním záměrem na novostavbu RD dle předložené projektové dokumentace

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele a OSOM

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )