Novostavba RD na parc. č. 138/1 a 137/2, k.ú. Řepy, ul. Severýnova, Praha - Řepy

Městská část Praha 17

18. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000244/2019

Novostavba RD na parc. č. 138/1 a 137/2, k.ú. Řepy, ul. Severýnova, Praha - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s předloženou PD na novostavbu RD na parc.č.138/1 a 137/2. k.ú. Řepy, v ul. Severýnova, Praha - Řepy

2. souhlasí

se stavebním záměrem dle předložené PD na stavbu nového RD na parc.č.138/1 a 137/2, k.ú. Řepy, v ul. Severýnova, Praha - Řepy

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )