PID Karlovarská, Praha 6, akce č.2960100 - rekonstrukce zastávky BUS

Městská část Praha 17

18. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000243/2019

PID Karlovarská, Praha 6, akce č.2960100

- rekonstrukce zastávky BUS

Rada městské části

1. se seznámila

s předloženou projektovou dokumentací na rekonstrukci autobusové zastávky PID, ul. Karlovarská, Praha 6

2. souhlasí

z hlediska územního rozvoje s navrhovanou úpravou autobusové zastávky PID dle předložené PD

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele a OŽPD

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )