Návrh na pořízení změny ÚP HMP týkající se pozemku parc.č. 1337/45, k.ú. Řepy, poblíž ul. Engemullerova, Praha - Řepy

Městská část Praha 17

18. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000241/2019

Návrh na pořízení změny ÚP HMP týkající se pozemku parc.č. 1337/45, k.ú. Řepy, poblíž ul. Engemullerova, Praha - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

se žádostí a připojenými podklady k návrhu na změnu ÚP HMP parc.č.1337/45, k.ú. Řepy

2. nesouhlasí

s navrhovanou změnou na pořízení změny ÚP HMP části  pozemku, parc.č.1337/45, k.ú. Řepy na funkci využití území v kategorii OB-B;

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele a IPR

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )