Návrh OZV o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

Městská část Praha 17

18. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000238/2019

Návrh OZV o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

Rada městské části

1. projednala

návrh OZV o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, kterou se zavádí místní koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí na území hl. m. Prahy, a to s účinností od 1.1.2020,

2. souhlasí

se zněním návrhu OZV o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, kterou se zavádí místní koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí na území hl. m. Prahy, a to s účinností od 1.1.2020, na hodnotu 2,  tedy varinta 2,5-1,5-2, uvedeném v bodě 1. tohoto usnesení ve znění obsaženém v důvodové zprávě,

3. ukládá

KTA zabezpečit příslušné kroky.

Zodpovídá:  Bc. Michaela Konopasková, Asistent/ka tajemníka Termín: 28.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )