Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Domovu sv. Karla Boromejského na rok 2019.

Městská část Praha 17

18. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000237/2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Domovu sv. Karla Boromejského na rok 2019.

Rada městské části

1. projednala

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Domovu sv. Karla Boromejského na úhradu nákladů na provoz zdravotních a sociálních služeb, které příjemce poskytuje. Příjemce v rámci svých kapacitních možností zajistí v roce 2019 pět lůžek následné péče a zdravotně sociálních lůžek pro občany Prahy 17.

2. schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Domovu sv. Karla Boromejského na úhradu nákladů na provoz zdravotních a sociálních služeb, které příjemce poskytuje. Příjemce v rámci svých kapacitních možností zajistí v roce 2019 pět lůžek následné péče a zdravotně sociálních lůžek pro občany Prahy 17.

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 Mgr. Jitku Synkovou k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Domovu sv. Karla Boromejského na úhradu nákladů na provoz zdravotních a sociálních služeb, které příjemce poskytuje. Příjemce v rámci svých kapacitních možností zajistí v roce 2019 pět lůžek následné péče a zdravotně sociálních lůžek pro občany Prahy 17.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucí OSV postupovat ve smyslu RMČ Praha 17.

Zodpovídá:  Bc. Jana Císařová, Vedoucí odboru sociálních věcí

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )