Výzva k podání nabídek na zajištění výuky plavání pro žáky základních a mateřských škol v Praze 17 ve Sportovním centru Řepy

Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000234/2019

Výzva k podání nabídek na zajištění výuky plavání pro žáky základních a mateřských škol v Praze 17 ve Sportovním centru Řepy

Rada městské části

1. projednala

výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Provozování plavecké školy v bazénu Sportovního centra Řepy. Předmětem veřejné zakázky je zajištění výuky plavání žáků základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 17, v období září 2019 – červen 2020 včetně přílohy

2. schvaluje

výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Provozování plavecké školy v bazénu Sportovního centra Řepy. Předmětem veřejné zakázky je zajištění výuky plavání žáků základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 17, v období září 2019 – červen 2020 včetně přílohy,

3. ukládá

vedoucí odboru školství a kultury úřadu městské části Praha 17 zajistit publikaci Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Provozování plavecké školy v bazénu Sportovního centra Řepy a po vyhodnocení nabídek navrhnout radě městské části ke schválení vybranou nabídku.

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury Termín: 31.07.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )