„ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy,rekonstrukce osvětlení pavilonu C“ - přijetí nabídky

Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000164/2019

„ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy,rekonstrukce osvětlení pavilonu C“ - přijetí nabídky

Rada městské části

1. projednala

v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané dle § 27 odst. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v otevřeném řízení na zakázku malého rozsahu:

přijetí nabídky uchazeče -  ELEKTROSTAV Praha s.r.o., IČ 45306834

  • nabídková cena bez DPH 1.460.441,66 Kč vč. DPH 1.767.134,41Kč
  • záruční doba 60 měsíců
  • doba realizace od 1.7.2019 do 9.8.2019
2. rozhodla

v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané dle § 27 odst. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v otevřeném řízení na zakázku malého rozsahu:

o přijetí nabídky uchazeče -  ELEKTROSTAV Praha s.r.o., IČ 45306834

  • nabídková cena bez DPH 1.460.441,66 Kč vč. DPH 1.767.134,41Kč
  • záruční doba 60 měsíců
  • doba realizace od 1.7.2019 do 9.8.2019
3. zmocňuje

p. starostku MČ k podpisu:

  1. oznámení o výběru dodavatele
  2. smlouvy o dílo schválené kompetentními osobami
4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )