k programu jednání ZMČ dne 15. 12. 2010

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 3.2
ze dne

k programu jednání ZMČ dne 15. 12. 2010

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh programu 2. zasedání ZMČ Praha 17

II. SCHVALUJE
navržený program a ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení