k finančnímu daru firmy Stavební údržba Jaroš & Slávik, s. r. o., Jaselská, 160 00 Praha 6, Městské části Praha 17

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.5
ze dne

k finančnímu daru firmy Stavební údržba Jaroš & Slávik, s. r. o., Jaselská, 160 00 Praha 6, Městské části Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
poskytnutí finančního daru ve výši 4 000, - Kč věnovaný firmou Stavební údržba Jaroš & Slávik, s. r. o. Jaselská, 160 00 Praha 6, IČO: 26205777
 
II. SOUHLASÍ
s přijetím tohoto daru na financování výdajů v souvislosti
s pořádáním akce „Babí léto“ 10. 9. 2011

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky vyhotovit darovací smlouvu, starostce podpis příslušné smlouvy.