k novelizaci Zásad prodeje bytových jednotek v panelových domech z majetku svěřeného do správy MČ Praha 17 a návrh Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje jednotek

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.26
ze dne

k novelizaci Zásad prodeje bytových jednotek v panelových domech z majetku svěřeného do správy MČ Praha 17 a návrh Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje jednotek

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh Zásad prodeje bytových jednotek v panelových domech z majetku svěřeného do správy MČ Praha 17 a návrh Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje jednotek tj. k majetku svěřeného do správy MČ Praha 17

II. SOUHLASÍ
s návrhem Zásad prodeje bytových jednotek v panelových domech z majetku svěřeného do správy MČ Praha 17 a s návrhem Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje jednotek tj. k majetku svěřeného do správy MČ Praha 17

Zásady pro poskytování účelového finančního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnnou oken zůstávají v platnosti. V úvodní větě zásad se text na konci věty: „na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 17 č. 4.4 ze dne 4. 4. 2007“, doplní o datum a číslo aktuálního usnesení schvalujícího zásady prodeje.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ