k veřejné zakázce na dodávku „Výměna výtahů ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy“

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.8
ze dne

k veřejné zakázce na dodávku „Výměna výtahů ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky na dodávku „Výměna výtahů ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy“ zadanou dle § 12 odst. 2 a § 38 dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení  

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: VÝTAHY VANĚRKA s. r. o., U Hrádku 2960, 415 01 Teplice
Nabídková cena 1 350 000, - Kč bez DPH, 1 620 000, - Kč vč. DPH
Financování z rozpočtu M. č. Praha 17.

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis rozhodnutí, vyloučení, smlouvy o dílo