Usnesení k úpravě stání v ulici Krolmusova

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.47
ze dne

Usnesení k úpravě stání v ulici Krolmusova

Rada MČ

I. souhlasí s úpravou dopravního značení v ulici Krolmusova.