Usnesení ke schválení vypsání výběrového řízení na správcovskou firmu ve věci správy dětských a víceúčelových sportovních hřišť

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.1
ze dne

Usnesení ke schválení vypsání výběrového řízení na správcovskou firmu ve věci správy dětských a víceúčelových sportovních hřišť

Rada MČ

I. projednala předložený návrh.


II. souhlasí s vypsáním výběrového řízení na správcovskou firmu ve věci správy dětských a víceúčelových sportovních hřišť.


Organizačně realizaci zajistí OŽPD.