Usnesení k návrhu odměn členům řídící skupiny komunitního plánování

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 36.47
ze dne

Usnesení k návrhu odměn členům řídící skupiny komunitního plánování

Rada MČ

I. projednala návrh J.Svobody na výši odměn členům řídící skupiny komunitního plánování.


II. schvaluje předložený návrh


III. ukládá odd. pers. a platovému postupovat ve smyslu tohoto usnesení.