Usnesení k žádosti o převod nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 301 v přízemí domu čp. 1224, v Makovského ulici, Praha 17 -Řepy

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.24
ze dne

Usnesení k žádosti o převod nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 301 v přízemí domu čp. 1224, v Makovského ulici, Praha 17 -Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, nájemce nebytového prostoru-prodejny švadlenka, textilní galanterie, umístěného v přízemí čp. 1224 v ul. Makovského  o převod  nájemní smlouvy ze dne 16.2.2000 na nového nájemce pana XY, bytem Na Moklině, Praha 6-Řepy, za stejných podmínek, stanovených v nájemní smlouvě za účelem prodejny textilu. Živnostenský list nového nájemce je přiložen k žádosti
 
 
II. schvaluje převod nájemní smlouvy  ze dne 16.2.2000 k nebytovému prostoru-prodejně švadlenka, textilní galanterie, umístěné v přízemí domu čp. 1224 v Makovského ulici, Praha 17 -Řepy na nového nájemce pana XY, bytem Na Moklině,  Praha 6-Řepy, za stejných podmínek, stanovených v nájemní smlouvě za účelem prodejny textilu 


III. ukládá vedoucí OSOM seznámit žadatele s usnesením RMČ a vystavit pokyn k uzavření NS s novým nájemcem