Usnesení ke spolufinancování projektu - rekonstrukce ZUŠ Blatiny

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.13
ze dne

Usnesení ke spolufinancování projektu - rekonstrukce ZUŠ Blatiny

Rada MČ

Projednáno na mimořádném zasedání RMČ dne 18.2.2008.