Usnesení k záměru zřízení pracoviště Czech POINT na ÚMČ

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.5
ze dne

Usnesení k záměru zřízení pracoviště Czech POINT na ÚMČ

Rada MČ

I. projednala záměr zřízení pracoviště Czech POINT na ÚMČ   

II. bere na vědomí informaci o záměru zřídit v rámci ÚMČ Praha 17 pracoviště Czech POINT