Usnesení k podpisu smlouvy o výpůjčce věcí movitých

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.10
ze dne

Usnesení k podpisu smlouvy o výpůjčce věcí movitých

Rada MČ

I. schvaluje návrh předložené smlouvy  o zapůjčení mobilních telefonů Městské policii a zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy.