Usnesení k žádosti pana XY , Vondroušova 1154 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.23
ze dne

Usnesení k žádosti pana XY , Vondroušova 1154 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v domě čp. 1154 ve Vondroušově ulici.


II. zamítá žádost a trvá na výpovědi z nájmu bytu.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.