Usnesení k žádosti pana XY , Vondroušova 1159 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.7
ze dne

Usnesení k žádosti pana XY , Vondroušova 1159 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY  o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu 


II. zamítá žádost


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení