Usnesení k novele nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.25
ze dne

Usnesení k novele nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

Rada MČ

I. projednala výše uvedený  návrh novely tržního řádu a neuplatňuje k ní žádné připomínky


II. ukládá ŽIO zaslat živnostenskému odboru MHMP informaci, že MČ Praha 17 k návrhu novely nařízení hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, připomínky neuplatňuje.