Usnesení k zmapování stavu chodníků na území MČ

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.22
ze dne

Usnesení k zmapování stavu chodníků na území MČ

Rada MČ

I. ukládá ŽPD zmapovat stav chodníků na území MČ ( boule, trhliny, plevel, propadlý povrch, vystouplé kanály, trvalé louže). Po zjištění stavu ukládá rada odboru ŽPD ve spolupráci s TSK vypracovat harmonogram oprav.